Usted está en: Actius de la Comarca

Actius de la Comarca

                   La comarca del Baix Llobregat, a més de destacar per la seva ubicació geogràfica i la concentració de les grans infraestructures de mobilitat i logística del país, com són el port i l’aeroport de Barcelona, i les principals vies ferroviàries i viàries, també es caracteritza per tenir un conjunt d’actius que donen valor al territori. 
Aquests actius estan orientats cap al suport a les empreses que estan ubicades a la comarca però també a aquelles noves iniciatives empresarials que es volen ubicar al Baix Llobregat, ja siguin de nova creació o que volen venir a la comarca a situar la seva producció. 
 
Els actius més destacats estan agrupats en quatre tipologies diferenciades de recursos:
 
- Centres de suport a les empreses i les persones emprenedores
- Centres de formació
- Centres de recerca
- Equipaments i serveis de turisme de reunions
 
                La comarca del Baix Llobregat, mitjançant la iniciativa dels seus ajuntaments, disposa d’una extensa xarxa de centres de suport a les empreses i les persones emprenedores que donen cobertura a tot el territori per tal d’oferir un conjunt de serveis a les empreses, tant les ja constituïdes com les de nova creació, per tal de millorar i potenciar la seva activitat.
 
               El Baix Llobregat té una oferta formativa professional, reglada i ocupacional, extensa que dóna resposta a les necessitats que les empreses del territori manifesten per tal de cobrir els perfils ocupacionals adients a la seva activitat. Aquesta oferta es complementa amb la presència de la Universitat Politècnica de Catalunya, al Parc Mediterrani de la Tecnologia, que també manté una estreta relació amb les empreses del territori per a la transferència de coneixement i tecnologia, gràcies a la presència de diversos centres de recerca.
 
 
 
I, finalment, el Baix Llobregat disposa d’una extensa oferta d’equipaments i serveis orientats a la dinamització del turisme de reunions, dinamitzat i amb el suport del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
 

Centres de suport a l'empresa

Veure directori>>

Centres de formació

Veure directori>>

Centres de recerca

Veure directori>>

Turisme de reunions

Veure>>