Usted está en: Avis legal

Avís Legal

CONDICIONS D'ÚS
 

1 - Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a cat-elbaixllobregat.suelo-industrial.net cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés al web implica la lectura i acceptació d'aquestes condicions i instruccions.
Mitjançant l'accés i l'ús de la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat  l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.
L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.
 

2 - Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat, a abstenir-se de realitzar activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari ha d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.
Finalment, l'usuari ha d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s'ha d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal•lat al portal.
En conseqüència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites.
 

3 - Objectiu

L'objectiu de la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat és avançar cap al concepte d'administració oberta per presentar de forma digitalitzada l'oferta de serveis que el Consell Comarcal del Baix Llobregat dóna als seus ciutadans i ciutadanes, i facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa el Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre la ciutat; així mateix, també pretén difondre les activitats i serveis oferts des del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.
 

4 - Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L'usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.
El Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat  es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts de Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.
 

5 - Règim de responsabilitats

Accés
El Consell Comarcal del Baix Llobregat no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat   originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a Internet.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat no pot garantir l'accés a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè al Consell Comarcal.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació per la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat.
 
Còpies temporals (catching)
Es recomana a l'usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat.
 
Continguts
El Consell Comarcal del Baix Llobregat no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat.  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat no pot garantir la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal•lible, fet pel qual s'ha de contrastar amb d'altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l'usuari.
Finalment, el Consell Comarcal del Baix Llobregat no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal de la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat, puguin oferir a les persones usuàries.
 

6 - Drets de propietat intel•lectual i industrial

Tots els elements del portal de la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat  (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor del  Consell Comarcal del Baix Llobregat, llevat que ho indiqui expressament. A aquest, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il•lícita i delictiva.
En concret, i sense limitar l'obligació de l'usuari expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l'ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts de la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.
 

7 - Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

Quan s'estableixi l'enllaç amb la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat  no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il•lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.
En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.
La presència a la Plataforma de Polígons Industrials del Baix Llobregat d'enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, el Consell Comarcal del Baix Llobregat no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:
 
1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.
2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs.
3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
4. Els termes o condicions d'ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.
 

8 - Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.